Inspektionen för vård- och omsorg kräver att brister rättas till vid ett äldreboende i Umeå kommun.

 

En person boende på ett äldreboende inom Umeå kommun drabbades av en fallskada. Inspektionen för vård- och omsorg anser att äldreboendet brister i tillämpning av rutiner när det gäller information och överrapportering mellan personal vilket ledde till att patienten med hög fallrisk fick en allvarlig vårdskada.

Socialnämnden i Umeå ska redovisa riskbedömning, förebyggande åtgärder samt om liknande händelser inträffat i verksamheten senast den 10 juli.